#travel_blogger Instagram Photos & Videos

travel_blogger - 10.3k posts

Top Posts

 • .
آرش جان رفیق و استاد عزیز بدون شک آشنایی با تو و دوستی با تو افتخار بزرگیه، کسی‌که وسعت فعالیت هاش سرزمین ایران را از شمال تا جنوب،غرب تا شرق در می‌نوردد. 
آرش جان ایده پردازی تو ، رهبری تو و مرام تو نمونه مثال زدنی است.
این مدت از جانب کسانی مورد بی مهری واقع شدی که روزگاری حسرت لحظه ای همراهی و هم قدمی با تو را داشتند اما حالا نمک خوردن و .... مهم اینه که عزت و آبروی تو مثل دماوند از هرجای این سرزمین هویداست و غبار و ریزگرد شاید نهایتا بتونه برای مدتی تو را از نظر ها پنهان کنه ولی در برابر عظمت تو عاجزه....
دیشب قرار بود مهمون ما‌باشی ولی‌ این هنر و مرام توست که در‌کسوت میهمان‌هم میزبانی میکنی!
و البته تشکر از محمد مهدی بهمنی و همسر‌ هنرمندش که آشنایی با این عزیزان حسابی دلچسب بود.
این دو عزیز که یک زوج نویسنده کار درست هستند در خصوص مباحث مرتبط با گردشگری و‌خیلی چیزای دیگه سال هاست دست به قلم هستند.

خانم نرجس سادات فقیه دوست و همکار محترم که حالا یکی‌از مدرسان ملی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری محسوب می شوند هم در‌ برنامه دیشب حضور داشتند که قراره کلی برای قم تولید محتوی کنیم و در مورد خیلی چیزا بنویسیم.
خلاصه جمع نویسنده ها بود، کسانی که اهل قلم هستند.

پ ن: برای کسانی که تو گردشگری نیستند بگم که آرش نورآقایی کسی است که آبرو و اعتبار به جایگاه راهنمایان در ایران و جهان بخشید.
@nooraghayee
@hamrah_show
‌@faatemeyazdi ----------------------------------------------------------------------
#رضا_علی_اصل #محیط_زیست #گردشگری #پرنده_نگری #سفر #اکوتوریسم #طبیعت_گردی #گردشگری_حیات_وحش #بلاگر #مدرس_اکوتوریسم #راهنمای_گردشگری#راهنمای_پرنده_نگری #فعال_محیط_زیست #عکاسی #فعال_رسانه #پرنده  #تور
#ecotourism #birdwatching #birding #birding_guide #travel_blogger #wildlife_tourism #reza_aliasl #bird 
#ecoturguide #tourism  #blogger we
 • .
  آرش جان رفیق و استاد عزیز بدون شک آشنایی با تو و دوستی با تو افتخار بزرگیه، کسی‌که وسعت فعالیت هاش سرزمین ایران را از شمال تا جنوب،غرب تا شرق در می‌نوردد.
  آرش جان ایده پردازی تو ، رهبری تو و مرام تو نمونه مثال زدنی است.
  این مدت از جانب کسانی مورد بی مهری واقع شدی که روزگاری حسرت لحظه ای همراهی و هم قدمی با تو را داشتند اما حالا نمک خوردن و .... مهم اینه که عزت و آبروی تو مثل دماوند از هرجای این سرزمین هویداست و غبار و ریزگرد شاید نهایتا بتونه برای مدتی تو را از نظر ها پنهان کنه ولی در برابر عظمت تو عاجزه....
  دیشب قرار بود مهمون ما‌باشی ولی‌ این هنر و مرام توست که در‌کسوت میهمان‌هم میزبانی میکنی!
  و البته تشکر از محمد مهدی بهمنی و همسر‌ هنرمندش که آشنایی با این عزیزان حسابی دلچسب بود.
  این دو عزیز که یک زوج نویسنده کار درست هستند در خصوص مباحث مرتبط با گردشگری و‌خیلی چیزای دیگه سال هاست دست به قلم هستند.

  خانم نرجس سادات فقیه دوست و همکار محترم که حالا یکی‌از مدرسان ملی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری محسوب می شوند هم در‌ برنامه دیشب حضور داشتند که قراره کلی برای قم تولید محتوی کنیم و در مورد خیلی چیزا بنویسیم.
  خلاصه جمع نویسنده ها بود، کسانی که اهل قلم هستند.

  پ ن: برای کسانی که تو گردشگری نیستند بگم که آرش نورآقایی کسی است که آبرو و اعتبار به جایگاه راهنمایان در ایران و جهان بخشید.
  @nooraghayee
  @hamrah_show
  @faatemeyazdi ----------------------------------------------------------------------
  #رضا_علی_اصل #محیط_زیست #گردشگری #پرنده_نگری #سفر #اکوتوریسم #طبیعت_گردی #گردشگری_حیات_وحش #بلاگر #مدرس_اکوتوریسم #راهنمای_گردشگری #راهنمای_پرنده_نگری #فعال_محیط_زیست #عکاسی #فعال_رسانه #پرنده   #تور
  #ecotourism #birdwatching #birding #birding_guide #travel_blogger #wildlife_tourism #reza_aliasl #bird
  #ecoturguide #tourism   #blogger we
 • 1,448 56 11 January, 2019
 • Через несколько дней я удалила его номер навсегда... (начало истории #nasstta_знакомство_1 #nasstta_знакомство_2)
⠀

Сессия подходила к концу, парочка экзаменов и можно паковать вещи, ехать к маме на летние каникулы. Одним из вечеров я увидела на мобильном телефоне пропущенный звонок с красивым «крутым» номером (помните, когда-то это было модно иметь запоминающийся номер на мобильном или на авто).
⠀
Я не стала перезванивать - кому надо тот сам позвонит. Внимания от молодых людей было очень много, чем и обосновывалось подобное поведение.
⠀
Этот номер позвонил ещё раз только через два дня. Я услышала незнакомый голос и понятия не имела, кто на другом конце:
⠀
- Кто вы? - спросила я несколько раз после стандартных фраз.
- Валера. «Браво» (название кафе). Помнишь?
⠀
Услышав это имя и воссоздав в памяти образ этого мужчины - интонация моего голоса изменилась, я потеряла уверенность. Прошло 5 месяцев и он не забыл!
⠀
- Я приехал на несколько дней. Давай встретимся. Я заеду завтра.
⠀
Я не знаю! Вот хоть убейте меня, почему я согласилась и назвала адрес студенческого общежития. Я этого не желала. Я думала об этом ещё неоднократно - сработало любопытство. Мне нравились всегда мужчины постарше, сильные, серьёзные и самодостаточные. И его бандитская внешность придавала своеобразный интерес.
⠀
Утром мы встретились с подругой, с которой убегали от них в тот самый вечер. После привет, первое, что я ей сообщила:
⠀
- Знаешь, кто мне вчера позвонил? Тот Валера. Предложил встретиться.
- А ты что? - напрягалась она.
- Конечно, отказалась! - соврала я.
- Правильно. Это бандит какой-то. Не надо.
⠀
Я собиралась на свидание в тот вечер.
Думаете, оно состоялось? Нет! И даже не в ближайшие дни.
⠀
Продолжение в следующем посте. Я знаю, как хочется дочитать все до конца. Мне очень приятно, что многие ждали и ждут и пишут об этом ❤️
 • Через несколько дней я удалила его номер навсегда... (начало истории #nasstta_знакомство_1 #nasstta_знакомство_2 )


  Сессия подходила к концу, парочка экзаменов и можно паковать вещи, ехать к маме на летние каникулы. Одним из вечеров я увидела на мобильном телефоне пропущенный звонок с красивым «крутым» номером (помните, когда-то это было модно иметь запоминающийся номер на мобильном или на авто).

  Я не стала перезванивать - кому надо тот сам позвонит. Внимания от молодых людей было очень много, чем и обосновывалось подобное поведение.

  Этот номер позвонил ещё раз только через два дня. Я услышала незнакомый голос и понятия не имела, кто на другом конце:

  - Кто вы? - спросила я несколько раз после стандартных фраз.
  - Валера. «Браво» (название кафе). Помнишь?

  Услышав это имя и воссоздав в памяти образ этого мужчины - интонация моего голоса изменилась, я потеряла уверенность. Прошло 5 месяцев и он не забыл!

  - Я приехал на несколько дней. Давай встретимся. Я заеду завтра.

  Я не знаю! Вот хоть убейте меня, почему я согласилась и назвала адрес студенческого общежития. Я этого не желала. Я думала об этом ещё неоднократно - сработало любопытство. Мне нравились всегда мужчины постарше, сильные, серьёзные и самодостаточные. И его бандитская внешность придавала своеобразный интерес.

  Утром мы встретились с подругой, с которой убегали от них в тот самый вечер. После привет, первое, что я ей сообщила:

  - Знаешь, кто мне вчера позвонил? Тот Валера. Предложил встретиться.
  - А ты что? - напрягалась она.
  - Конечно, отказалась! - соврала я.
  - Правильно. Это бандит какой-то. Не надо.

  Я собиралась на свидание в тот вечер.
  Думаете, оно состоялось? Нет! И даже не в ближайшие дни.

  Продолжение в следующем посте. Я знаю, как хочется дочитать все до конца. Мне очень приятно, что многие ждали и ждут и пишут об этом ❤️
 • 1,572 52 10 March, 2019
 • 11:54 • Cuando algunos ven un mundo abrasador, yo veo esperanza. Cuando otros ven temor, yo veo coraje y bravura sin igual. Cuando algunos ven una simple persona, yo veo a una mujer admirable y única. Cuando otros ven una simple foto, yo veo una increíble historia detrás.-
 • 11:54 • Cuando algunos ven un mundo abrasador, yo veo esperanza. Cuando otros ven temor, yo veo coraje y bravura sin igual. Cuando algunos ven una simple persona, yo veo a una mujer admirable y única. Cuando otros ven una simple foto, yo veo una increíble historia detrás.-
 • 2,654 26 8 March, 2019

Latest Instagram Posts

 • Who needs a vacation?
Tag your travel partner

Follow👉@sayes.travel
Credit👉dm
 • Who needs a vacation?
  Tag your travel partner

  Follow👉@sayes.travel
  Credit👉dm
 • 81 2 8 hours ago
 • Иду по следам....👣
⠀
Если ты ни разу не был в Питере, но был в Вене, в Париже, в Берлине, в Барселоне, в Лондоне, в Монреале, ты всё равно ни разу не был в Питере.
⠀
И я никогда там не была в отличие от моих кукол-малышек.🙊
⠀
Не раз я собирала чемоданы.... нет,нет...не себе, им в дорогу и провожала на ПМЖ в Северную столицу.☝️
⠀
Уезжали малышки не только почтой России, но случалось отправлять на поезде, 🚂 а на вокзале волнительно кто-то ждал с ними встречи.
⠀
Далее они отправлялись гулять по дворцовой площади, смотрели как разводят мосты 🌉над Невой, встречали белые ночи....
⠀
Некоторые из кукол даже посещали конференцию «Суровый Питерский СММ» в сопровождении Лены Никульшиной @nikulshina.elena
Даже я не встречалась с ней лично.🤔
⠀
Чует мое сердце, что в ближайшем будущем встретит меня город на Неве.
⠀
Знаете мне кажется, что в какой-то степени я иду по следам своих кукол.
⠀
Стоило отправить одну из работ в Крым, как я там оказалась спустя время.
⠀
Отправляя в Самару, я оказалась там волею случая, когда улетала ✈️ отдыхать.
⠀
Если это действительно так, то мне придется посетить не один десяток городов нашей страны, а так же зарубежья!🗽
⠀
Давайте знакомиться и расширять географию моих работ.
Одному из Вас кто оставит комментарий я отправлю куклу, выберу счастливчика по своему усмотрению.
⠀
Из какого Вы города?
Пишите здесь.
 • Иду по следам....👣

  Если ты ни разу не был в Питере, но был в Вене, в Париже, в Берлине, в Барселоне, в Лондоне, в Монреале, ты всё равно ни разу не был в Питере.

  И я никогда там не была в отличие от моих кукол-малышек.🙊

  Не раз я собирала чемоданы.... нет,нет...не себе, им в дорогу и провожала на ПМЖ в Северную столицу.☝️

  Уезжали малышки не только почтой России, но случалось отправлять на поезде, 🚂 а на вокзале волнительно кто-то ждал с ними встречи.

  Далее они отправлялись гулять по дворцовой площади, смотрели как разводят мосты 🌉над Невой, встречали белые ночи....

  Некоторые из кукол даже посещали конференцию «Суровый Питерский СММ» в сопровождении Лены Никульшиной @nikulshina.elena
  Даже я не встречалась с ней лично.🤔

  Чует мое сердце, что в ближайшем будущем встретит меня город на Неве.

  Знаете мне кажется, что в какой-то степени я иду по следам своих кукол.

  Стоило отправить одну из работ в Крым, как я там оказалась спустя время.

  Отправляя в Самару, я оказалась там волею случая, когда улетала ✈️ отдыхать.

  Если это действительно так, то мне придется посетить не один десяток городов нашей страны, а так же зарубежья!🗽

  Давайте знакомиться и расширять географию моих работ.
  Одному из Вас кто оставит комментарий я отправлю куклу, выберу счастливчика по своему усмотрению.

  Из какого Вы города?
  Пишите здесь.
 • 117 73 19 March, 2019
 • 681 13 19 March, 2019
 • Double tap if you need a month break from life 
Tag someone who needs one
.
Follow👉@sayyes.travel
Credit 👉@gypsea_lust
 • Double tap if you need a month break from life
  Tag someone who needs one
  .
  Follow👉@sayyes.travel
  Credit 👉@gypsea_lust
 • 140 7 18 March, 2019
 • Цюрих - это домики пастельных цветов, люди, говорящие на разных языках, волшебная архитектура и потрясающей красоты озеро с видом на горы.
⠀
Цюрих - это когда можно отойти от города и буквально за 10 минут оказаться в парке, где нет ни души, и кормить лебедей под шум волн.
⠀
Цюрих - это высокие цены(даже для Европы), дорогие рестораны,в которые не попасть в субботу вечером, а Старбакс - бюджетное место.
⠀
Швейцария - это когда по дороге тебя дважды останавливают проверять паспорт,потому что это не Евросоюз, и после ожидания и странных звонков по поводу твоего паспорта тебе уже кажется, что тебя депортируют обратно в Украину.
⠀
Швейцария - это страна,куда я хочу вернуться еще не раз, быть поближе к горам, и насладиться природой.
⠀
Все же Европа настолько разнообразная, и такая маленькая, что у нас есть возможность путешествовать и видеть разные ее уголки. Уже хочу трип в новую страну 😏 Как думаете, куда я собираюсь поехать после экзаменов? 👇

#switzerland #zurich #europe #traveling #erasmus_student #exchangestudent #voyage #travel_blogger #motivation #studies #learn_english
 • Цюрих - это домики пастельных цветов, люди, говорящие на разных языках, волшебная архитектура и потрясающей красоты озеро с видом на горы.

  Цюрих - это когда можно отойти от города и буквально за 10 минут оказаться в парке, где нет ни души, и кормить лебедей под шум волн.

  Цюрих - это высокие цены(даже для Европы), дорогие рестораны,в которые не попасть в субботу вечером, а Старбакс - бюджетное место.

  Швейцария - это когда по дороге тебя дважды останавливают проверять паспорт,потому что это не Евросоюз, и после ожидания и странных звонков по поводу твоего паспорта тебе уже кажется, что тебя депортируют обратно в Украину.

  Швейцария - это страна,куда я хочу вернуться еще не раз, быть поближе к горам, и насладиться природой.

  Все же Европа настолько разнообразная, и такая маленькая, что у нас есть возможность путешествовать и видеть разные ее уголки. Уже хочу трип в новую страну 😏 Как думаете, куда я собираюсь поехать после экзаменов? 👇

  #switzerland #zurich #europe #traveling #erasmus_student #exchangestudent #voyage #travel_blogger #motivation #studies #learn_english
 • 55 2 18 March, 2019
 • Winter ❄ acrivities are my favourite! What about you?
Follow👉@sayyes.travel 
Credit 👉taylormichelburk
 • Winter ❄ acrivities are my favourite! What about you?
  Follow👉@sayyes.travel
  Credit 👉taylormichelburk
 • 279 8 17 March, 2019
 • One-eyed scar scarred face Surili 
Surili Jawa/Javan leaf monkey
Presbitys comata
IUCN list as Endangered
Endemic to western half of Java
 • One-eyed scar scarred face Surili
  Surili Jawa/Javan leaf monkey
  Presbitys comata
  IUCN list as Endangered
  Endemic to western half of Java
 • 40 1 17 March, 2019
 • Продолжаем наше архитектурное скетч путешествие. Теперь Америка!

Вальтер Гропиус.
Этого немецкого архитектора вместе с Ле Корбюзье, Мис Ван Дэр Роэ и Понти считают создателями «интернационального стиля» в архитектуре XX века.
Идеи рационализма и функционализма, заложенные ими в своей архитектуре, использовались в последствии всеми архитекторами по всему миру.

Дом Вальтера Гропиуса в США
В 1937году архитектор с семьей переезжает жить и преподавать в Гарвардском университете в США. Но маленькая мебель в стиле «баухауз» смотрелась сранно в просторном американском особняке, арендуемом семьей. И архитектору приходит идея построить себе собственный дом. В нем архитектор сочетает элементы новоанглийского стиля с новаторскими элементами.

Мне особенно нравится здесь стильный вынос входной группы! А вам?
 • Продолжаем наше архитектурное скетч путешествие. Теперь Америка!

  Вальтер Гропиус.
  Этого немецкого архитектора вместе с Ле Корбюзье, Мис Ван Дэр Роэ и Понти считают создателями «интернационального стиля» в архитектуре XX века.
  Идеи рационализма и функционализма, заложенные ими в своей архитектуре, использовались в последствии всеми архитекторами по всему миру.

  Дом Вальтера Гропиуса в США
  В 1937году архитектор с семьей переезжает жить и преподавать в Гарвардском университете в США. Но маленькая мебель в стиле «баухауз» смотрелась сранно в просторном американском особняке, арендуемом семьей. И архитектору приходит идея построить себе собственный дом. В нем архитектор сочетает элементы новоанглийского стиля с новаторскими элементами.

  Мне особенно нравится здесь стильный вынос входной группы! А вам?
 • 36 1 16 March, 2019
 • we are preparing a gluten free chocolate and fig cake for our ciliated guests.
only to Gabriela's Court
 • we are preparing a gluten free chocolate and fig cake for our ciliated guests.
  only to Gabriela's Court
 • 72 3 16 March, 2019
 • Скетч перелет из Японии во Францию!
Жилая единица в Марселе 1945-1948, архитектор Ле Корбюзье.

Автор представлял свои постройки, как корабль, со всей необходимой инфраструктурой на борту, палубой на крыше и жилыми каютами-ячейками.

Помните предыдущий скетч Апартаментов Харуми? Их автор Кунио Маэкава в работал в студии Ле Корбюзье в Париже в 30-ые. В те годы он занимался другими проектами, но идеи «жилой ячейки» уже витали в воздухе. Вернувшись в Японию он построил Апартаменты, взяв за основу идеи своего учителя.

Вот такая связь стран. И это еще не конец!)))
 • Скетч перелет из Японии во Францию!
  Жилая единица в Марселе 1945-1948, архитектор Ле Корбюзье.

  Автор представлял свои постройки, как корабль, со всей необходимой инфраструктурой на борту, палубой на крыше и жилыми каютами-ячейками.

  Помните предыдущий скетч Апартаментов Харуми? Их автор Кунио Маэкава в работал в студии Ле Корбюзье в Париже в 30-ые. В те годы он занимался другими проектами, но идеи «жилой ячейки» уже витали в воздухе. Вернувшись в Японию он построил Апартаменты, взяв за основу идеи своего учителя.

  Вот такая связь стран. И это еще не конец!)))
 • 33 1 16 March, 2019