#jan1 Instagram Photos & Videos

jan1 - 369.6k posts

Top Posts

 • Happy New Year with sexy girls and @hookahplace_kolasa ❤️🎄✨
.
p.s. Ребят, хватит спрашивать, я не в Минске, фотографии архивные😅😅
 • Happy New Year with sexy girls and @hookahplace_kolasa ❤️🎄✨
  .
  p.s. Ребят, хватит спрашивать, я не в Минске, фотографии архивные😅😅
 • 574 18 5 January, 2019
 • ass destroyer will come for your ass
 • ass destroyer will come for your ass
 • 381 2 26 January, 2019

Latest Instagram Posts

 • 30 2 15 hours ago
 • Happy New JEARRRR!!!!!!!!!!
 • Happy New JEARRRR!!!!!!!!!!
 • 55 1 16 hours ago
 • 2 1 16 March, 2019
 • Lmfaoooo! All 2019!!😭
 • Lmfaoooo! All 2019!!😭
 • 178 11 3 January, 2019
 • Io che non trovo i buoni propositi del 2019
 • Io che non trovo i buoni propositi del 2019
 • 471 1 2 January, 2019
 • 8/2/2018 (23rd/12/2018 - Lunar calendar) is our Land Genie and Kitchen gods celebrated day! 
Dear my darling family, my friends! 
I really miss you so much as well as our home! 
At the same time last year, I remember that i supported cleaning and decorating our home together to prepared for happy Lunar New Year (Tết) together! 
But now i just can write this message to send my family and my friends all the best of healthy, happiness, success, cheer and lucky!
____________________________
23 là ngày tiễn ông Công ông Táo lên trời!
Gia đình yêu dấu và bạn bè mến thương!
Con/ mình thực sự nhớ nhà và bạn bè nhiều lắm!
Cũng ngày này năm ngoái, con nhớ mình đã hỗ trợ việc nhà trong việc tổng vệ sinh và trang trí nhà mình để chuẩn bị đón TẾT ÂM LỊCH (TẾT) ấm áp và hạnh phúc bên nhau!
Nhưng giờ đây con chỉ có thể nhắn gửi về nhà và bạn bè những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, hạnh phúc, thành công, tràn đầy tiếng cười và may mắn nhé! <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
#hynewyear #newyearsday #newyear #2018 #newyearseve #newyears #newyears2018 #bye2017 #hello2018 #donewith2017 #newyearsresolution #goals #dec31 #jan1 #dec312013 #jan12018 #instagood #celebration #photooftheday #newyearscelebration #newyearsparty #party #celebrate #fun
 • 8/2/2018 (23rd/12/2018 - Lunar calendar) is our Land Genie and Kitchen gods celebrated day!
  Dear my darling family, my friends!
  I really miss you so much as well as our home!
  At the same time last year, I remember that i supported cleaning and decorating our home together to prepared for happy Lunar New Year (Tết) together!
  But now i just can write this message to send my family and my friends all the best of healthy, happiness, success, cheer and lucky!
  ____________________________
  23 là ngày tiễn ông Công ông Táo lên trời!
  Gia đình yêu dấu và bạn bè mến thương!
  Con/ mình thực sự nhớ nhà và bạn bè nhiều lắm!
  Cũng ngày này năm ngoái, con nhớ mình đã hỗ trợ việc nhà trong việc tổng vệ sinh và trang trí nhà mình để chuẩn bị đón TẾT ÂM LỊCH (TẾT) ấm áp và hạnh phúc bên nhau!
  Nhưng giờ đây con chỉ có thể nhắn gửi về nhà và bạn bè những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, hạnh phúc, thành công, tràn đầy tiếng cười và may mắn nhé! <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <
  #hynewyear #newyearsday #newyear #2018 #newyearseve #newyears #newyears2018 #bye2017 #hello2018 #donewith2017 #newyearsresolution #goals #dec31 #jan1 #dec312013 #jan12018 #instagood #celebration #photooftheday #newyearscelebration #newyearsparty #party #celebrate #fun
 • 16 2 8 February, 2018