#bokeh_city Instagram Photos & Videos

bokeh_city - 5.2k posts

Top Posts

 • | Those Blade Runner Nights... 🚀🚀🚀
x
x
x
----------------------------------------------------------------------------
Panasonic #LumixG81 + #Viltrox EF-M2 + #Canon EF 50mm 1.8
 • | Those Blade Runner Nights... 🚀🚀🚀
  x
  x
  x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Panasonic #LumixG81 + #Viltrox EF-M2 + #Canon EF 50mm 1.8
 • 9,553 107 8 March, 2019
 • | VELOcity part two🚀🚀🚀
x
x
x
----------------------------------------------------------------------------
Panasonic #LumixG81 + #Viltrox EF-M2 + #Canon EF 50mm 1.8
 • | VELOcity part two🚀🚀🚀
  x
  x
  x
  ----------------------------------------------------------------------------
  Panasonic #LumixG81 + #Viltrox EF-M2 + #Canon EF 50mm 1.8
 • 4,849 61 9 March, 2019
 • | M I Я Я O Я E D x 2 |🚀
x
x
x
----------------------------------------------------------------------------
🎧 Time Machine - Astrovoid 🎧
---------------------------------------------------------------------------- #LumixG85 + #Sigma 16mm Contemporary F1.4
 • | M I Я Я O Я E D x 2 |🚀
  x
  x
  x
  ----------------------------------------------------------------------------
  🎧 Time Machine - Astrovoid 🎧
  ---------------------------------------------------------------------------- #LumixG85 + #Sigma 16mm Contemporary F1.4
 • 1,265 82 30 January, 2019
 • | 🌃☔💦
x
x
x
----------------------------------------------------------------------------
#Panasonic #Lumixg85 + #viltox EF-M2 Speedbooster + #Canon EF 50mm 1.8
 • | 🌃☔💦
  x
  x
  x
  ----------------------------------------------------------------------------
  #Panasonic #Lumixg85 + #viltox EF-M2 Speedbooster + #Canon EF 50mm 1.8
 • 936 54 11 hours ago
 • Once you stop chasing the wrong things, the right ones will catch you.
 • Once you stop chasing the wrong things, the right ones will catch you.
 • 2,192 83 19 March, 2019

Latest Instagram Posts

 • T A K O Y A K I
 • T A K O Y A K I
 • 26 4 38 minutes ago
 • loose your self to the music🎶🎵🎧
 • loose your self to the music🎶🎵🎧
 • 21 1 3 hours ago
 • uwian vibes
 • uwian vibes
 • 26 1 7 hours ago
 • .
📸 @t.o.mm.a.s ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸ ◂▸◂▸. C͢O͢N͢G͢R͢A͢T͢U͢L͢A͢T͢I͢O͢N͢S͢!͢ ͢ 🅖🅡🅔🅐🅣 🅦🅞🅡🅚 😎.
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Wᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅ ᴛᴏ ᴠɪsɪᴛ ʜᴇʀ/ʜɪs ɢᴀʟʟᴇʀʏ 🏆. ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
👤Pʜᴏᴛᴏ sᴇʟᴇᴄᴛᴇᴅ ʙʏ → @dimstealth_ph ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Fᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴀɴᴅ Tᴀɢ ➤ #Visual_BNW ᴛᴏ ʙᴇ Fᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸..
👤 Fᴏᴜɴᴅᴇʀ ➣ @dimstealth_ph
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Aʟsᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜᴛ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ɢᴀʟʟᴇʀɪᴇs
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
➛ @visual_portrait_
➛ @visualartnc
➛ @visual_reflections_
➛ @visual_night_
➛ @visual_nature_
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
.
.
.
.
#visualgrams #capture #greatpics #bokeh_city #bokeh_shotz #citygrammers #clickcity #gramerslamerz #city_captures #spendid_urban #visualmasters #moodygrams #visualgrams #visualoflife #streets_vision #shotzdelight #streetmobs #agameoftones #agameofdepth #shotz_fired #artofvisuals #liftedgrams #illgrammers #instacity #streetframe
 • .
  📸 @t.o.mm.a.s ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸ ◂▸◂▸. C͢O͢N͢G͢R͢A͢T͢U͢L͢A͢T͢I͢O͢N͢S͢!͢ ͢ 🅖🅡🅔🅐🅣 🅦🅞🅡🅚 😎.
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Wᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅ ᴛᴏ ᴠɪsɪᴛ ʜᴇʀ/ʜɪs ɢᴀʟʟᴇʀʏ 🏆. ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  👤Pʜᴏᴛᴏ sᴇʟᴇᴄᴛᴇᴅ ʙʏ → @dimstealth_ph ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Fᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴀɴᴅ Tᴀɢ ➤ #Visual_BNW ᴛᴏ ʙᴇ Fᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸..
  👤 Fᴏᴜɴᴅᴇʀ ➣ @dimstealth_ph
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Aʟsᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜᴛ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ɢᴀʟʟᴇʀɪᴇs
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  ➛ @visual_portrait_
  ➛ @visualartnc
  ➛ @visual_reflections_
  ➛ @visual_night_
  ➛ @visual_nature_
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  .
  .
  .
  .
  #visualgrams #capture #greatpics #bokeh_city #bokeh_shotz #citygrammers #clickcity #gramerslamerz #city_captures #spendid_urban #visualmasters #moodygrams #visualgrams #visualoflife #streets_vision #shotzdelight #streetmobs #agameoftones #agameofdepth #shotz_fired #artofvisuals #liftedgrams #illgrammers #instacity #streetframe
 • 56 0 7 hours ago
 • .
📸 @fabianakalb_fotografia ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸ ◂▸◂▸. C͢O͢N͢G͢R͢A͢T͢U͢L͢A͢T͢I͢O͢N͢S͢!͢ ͢ 🅖🅡🅔🅐🅣 🅦🅞🅡🅚 😎.
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Wᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅ ᴛᴏ ᴠɪsɪᴛ ʜᴇʀ/ʜɪs ɢᴀʟʟᴇʀʏ 🏆. ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
👤Pʜᴏᴛᴏ sᴇʟᴇᴄᴛᴇᴅ ʙʏ → @dimstealth_ph ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Fᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴀɴᴅ Tᴀɢ ➤ #VisualArtNC ᴛᴏ ʙᴇ Fᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸..
👤 Fᴏᴜɴᴅᴇʀ ➣ @dimstealth_ph
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Aʟsᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜᴛ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ɢᴀʟʟᴇʀɪᴇs
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
➛ @visual_portrait_
➛ @visual_bnw
➛ @visual_reflections_
➛ @visual_night_
➛ @visual_nature_
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
.
.
.
.
#visualgrams #capture #greatpics #bokeh_city #bokeh_shotz #citygrammers #clickcity #gramerslamerz #city_captures #spendid_urban #visualmasters #moodygrams #visualgrams #visualoflife #streets_vision #shotzdelight #streetmobs #agameoftones #agameofdepth #shotz_fired #artofvisuals #liftedgrams #illgrammers #instacity #streetframe
 • .
  📸 @fabianakalb_fotografia ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸ ◂▸◂▸. C͢O͢N͢G͢R͢A͢T͢U͢L͢A͢T͢I͢O͢N͢S͢!͢ ͢ 🅖🅡🅔🅐🅣 🅦🅞🅡🅚 😎.
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Wᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅ ᴛᴏ ᴠɪsɪᴛ ʜᴇʀ/ʜɪs ɢᴀʟʟᴇʀʏ 🏆. ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  👤Pʜᴏᴛᴏ sᴇʟᴇᴄᴛᴇᴅ ʙʏ → @dimstealth_ph ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Fᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴀɴᴅ Tᴀɢ ➤ #VisualArtNC ᴛᴏ ʙᴇ Fᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸..
  👤 Fᴏᴜɴᴅᴇʀ ➣ @dimstealth_ph
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Aʟsᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜᴛ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ɢᴀʟʟᴇʀɪᴇs
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  ➛ @visual_portrait_
  ➛ @visual_bnw
  ➛ @visual_reflections_
  ➛ @visual_night_
  ➛ @visual_nature_
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  .
  .
  .
  .
  #visualgrams #capture #greatpics #bokeh_city #bokeh_shotz #citygrammers #clickcity #gramerslamerz #city_captures #spendid_urban #visualmasters #moodygrams #visualgrams #visualoflife #streets_vision #shotzdelight #streetmobs #agameoftones #agameofdepth #shotz_fired #artofvisuals #liftedgrams #illgrammers #instacity #streetframe
 • 54 4 8 hours ago
 • | 🌃☔💦
x
x
x
----------------------------------------------------------------------------
#Panasonic #Lumixg85 + #viltox EF-M2 Speedbooster + #Canon EF 50mm 1.8
 • | 🌃☔💦
  x
  x
  x
  ----------------------------------------------------------------------------
  #Panasonic #Lumixg85 + #viltox EF-M2 Speedbooster + #Canon EF 50mm 1.8
 • 936 54 11 hours ago
 • Dat boi Adonis 🔥 (We stopped @marshalls and picked out this outfit on our way to the shoot 😂)
In Frame: @aadondon14
 • Dat boi Adonis 🔥 (We stopped @marshalls and picked out this outfit on our way to the shoot 😂)
  In Frame: @aadondon14
 • 188 19 12 hours ago
 • .
📸 @eleventhbelongme__ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸ ◂▸◂▸. C͢O͢N͢G͢R͢A͢T͢U͢L͢A͢T͢I͢O͢N͢S͢!͢ ͢ 🅖🅡🅔🅐🅣 🅦🅞🅡🅚 😎.
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Wᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅ ᴛᴏ ᴠɪsɪᴛ ʜᴇʀ/ʜɪs ɢᴀʟʟᴇʀʏ 🏆. ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
👤Pʜᴏᴛᴏ sᴇʟᴇᴄᴛᴇᴅ ʙʏ → @dimstealth_ph ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Fᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴀɴᴅ Tᴀɢ ➤ #VisualArtNC ᴛᴏ ʙᴇ Fᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸..
👤 Fᴏᴜɴᴅᴇʀ ➣ @dimstealth_ph
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
Aʟsᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜᴛ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ɢᴀʟʟᴇʀɪᴇs
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
➛ @visual_portrait_
➛ @visual_bnw
➛ @visual_reflections_
➛ @visual_night_
➛ @visual_nature_
◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
.
.
.
.
#visualgrams #capture #greatpics #bokeh_city #bokeh_shotz #citygrammers #clickcity #gramerslamerz #city_captures #spendid_urban #visualmasters #moodygrams #visualgrams #visualoflife #streets_vision #shotzdelight #streetmobs #agameoftones #agameofdepth #shotz_fired #artofvisuals #liftedgrams #illgrammers #instacity #streetframe
 • .
  📸 @eleventhbelongme__ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸ ◂▸◂▸. C͢O͢N͢G͢R͢A͢T͢U͢L͢A͢T͢I͢O͢N͢S͢!͢ ͢ 🅖🅡🅔🅐🅣 🅦🅞🅡🅚 😎.
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Wᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅ ᴛᴏ ᴠɪsɪᴛ ʜᴇʀ/ʜɪs ɢᴀʟʟᴇʀʏ 🏆. ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  👤Pʜᴏᴛᴏ sᴇʟᴇᴄᴛᴇᴅ ʙʏ → @dimstealth_ph ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Fᴏʟʟᴏᴡ ᴜs ᴀɴᴅ Tᴀɢ ➤ #VisualArtNC ᴛᴏ ʙᴇ Fᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸..
  👤 Fᴏᴜɴᴅᴇʀ ➣ @dimstealth_ph
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  Aʟsᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜᴛ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ɢᴀʟʟᴇʀɪᴇs
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  ➛ @visual_portrait_
  ➛ @visual_bnw
  ➛ @visual_reflections_
  ➛ @visual_night_
  ➛ @visual_nature_
  ◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸◂▸.
  .
  .
  .
  .
  #visualgrams #capture #greatpics #bokeh_city #bokeh_shotz #citygrammers #clickcity #gramerslamerz #city_captures #spendid_urban #visualmasters #moodygrams #visualgrams #visualoflife #streets_vision #shotzdelight #streetmobs #agameoftones #agameofdepth #shotz_fired #artofvisuals #liftedgrams #illgrammers #instacity #streetframe
 • 73 3 12 hours ago
 • “Knock-Knock”
 • “Knock-Knock”
 • 261 27 14 hours ago
 • Spring is otw
 • Spring is otw
 • 44 1 16 hours ago
 • Who is she
 • Who is she
 • 53 2 16 hours ago
 • Holding hands in 2019
 • Holding hands in 2019
 • 43 4 16 hours ago
 • 16 2 16 hours ago
 • where are you now?
 • where are you now?
 • 26 1 18 hours ago
 • messy hair, dont care...
 • messy hair, dont care...
 • 28 3 18 hours ago
 • 23 1 20 hours ago
 • rule of odds...
 • rule of odds...
 • 36 1 21 hours ago
 • sit back, relax...
 • sit back, relax...
 • 30 1 21 March, 2019
 • hakuna matata
 • hakuna matata
 • 29 4 21 March, 2019
 • pause
 • pause
 • 34 3 21 March, 2019
 • singled out...
 • singled out...
 • 27 2 21 March, 2019
 • happy to serve 😊
 • happy to serve 😊
 • 40 1 20 March, 2019
 • game face on!
 • game face on!
 • 28 2 20 March, 2019
 • yoga....
 • yoga....
 • 23 1 20 March, 2019
 • arrived
 • arrived
 • 40 2 23 February, 2019