#مجیدخراطها Instagram Photos & Videos

مجیدخراطها - 52.5k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

  • از صبح هیچی نخوردم حاجی. آخه سر کوچمون گوشت می فروشن کیلویی ۱۰۰هزارتومان که من دستم نمیرسه نوکرتم، روبروی همون مغازه رئیس بانک حقوقش شده ماهی ۲۰میلیون اما من رویاهامو همون یارانه ۴۵تومن می سازم نوکرتم، آخه توی زندگی خیلی ها از ما بوده که خیلی ها نفهمیدن چجوری شبمون را صبح کردیم تو پارک ها نوکرتم،آخه شاعر قدیمی دستمالشو گم کرده بود اما ما زندگیمان را زیر درخت آلبالو گم کرده ایم بامرام،به سلامتی فقیری که دست شو تو آشغال کرد واسه پول اما تو جیب کسی نکرد بامرام.#فقیر #گوشت #بانک #یارانه #زندگی #پارک #شاعرانه #آلبالو #پول#خدا#مردم #درد #بهار#مجیدخراطها
  • از صبح هیچی نخوردم حاجی. آخه سر کوچمون گوشت می فروشن کیلویی ۱۰۰هزارتومان که من دستم نمیرسه نوکرتم، روبروی همون مغازه رئیس بانک حقوقش شده ماهی ۲۰میلیون اما من رویاهامو همون یارانه ۴۵تومن می سازم نوکرتم، آخه توی زندگی خیلی ها از ما بوده که خیلی ها نفهمیدن چجوری شبمون را صبح کردیم تو پارک ها نوکرتم،آخه شاعر قدیمی دستمالشو گم کرده بود اما ما زندگیمان را زیر درخت آلبالو گم کرده ایم بامرام،به سلامتی فقیری که دست شو تو آشغال کرد واسه پول اما تو جیب کسی نکرد بامرام. #فقیر #گوشت #بانک #یارانه #زندگی #پارک #شاعرانه #آلبالو #پول #خدا #مردم #درد #بهار #مجیدخراطها
  • 238 77 12 hours ago