#عکس Instagram Photos & Videos

عکس - 3.6m posts

Top Posts

 • تیلبا تیلبا مکانی بسیار زیبا و منحصر به فرد در استرالیا
📷 @davey_rogers
🌍 Location :Tilba Tilba,New South Wales
 • تیلبا تیلبا مکانی بسیار زیبا و منحصر به فرد در استرالیا
  📷 @davey_rogers
  🌍 Location :Tilba Tilba,New South Wales
 • 1,004 13 6 hours ago

Latest Instagram Posts

 • 🌸🌱 .
.
به نظر من بهترین آرزوها رو برای سال جدید ویکتور هوگو گفته:

اول از همه برايت آرزومندم كه عاشق شوی
و اگر هستی،كسی هم به تو عشق بورزد
و اگر اينگونه نيست،تنهائيت كوتاه باشد
و پس از تنهائيت ،نفرت از كسی نيابی.

آرزومندم كه اينگونه پيش نيايد، اما اگر پيش آمد
بدانی چگونه به دور از نااميدي زندگی كنی

برايت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی 
ازجمله دوستان بد و ناپايدار
برخی نادوست، و برخی دوستدار
كه دست كم يكی در ميانشان
بی ترديد مورد اعتمادت باشد.

وچون زندگي بدين گونه است
برايت آرزو مندم كه دشمن نيز داشته باشی 
نه كم و نه زياد ، درست به اندازه ،
تا گاهی باورهايت را مورد پرسش قرار دهد 
كه دست كم يكی از آنها اعتراضش به حق باشد 
تا كه زياده به خودت مغرور نشوی .

و نيز آرزومندم مفيد فايده باشی
نه خيلي غير ضروری 
تا در لحظات سخت
وقتی ديگر چيزی باقی نمانده است
همين مفيد بودن كافی باشد تا تو را سر پا نگهدارد.

همچنين ، برايت آرزومندم صبور باشی
نه با كسانی كه اشتباهات كوچك ميكنند
چون اين كار ساده ايست 
بلكه با كساني كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذير ميكنند
و با كاربرد درست صبوري ات براي ديگران نمونه شوي .

و اميدوارم اگر جوان هستي
خيلي به تعجيل، رسيده نشوی
و اگر رسيده ای، به جوان نمائی اصرار نوررزی
و اگر پيری ، تسليم نااميدي نشوی
چرا كه هر سنی خوشی خودش را دارد
و لازم است بگذاريم در ما جريان يابند.

اميدوارم حيوانی را نوازش كني
به پرنده ای دانه بدهی ، و به آواز يك سهره گوش كنی
وقتي كه آوای سحرگاهيش را سر مي دهد .

چرا كه به اين طريق
احساس زيبائی خواهي يافت ، به رايگان.
اميدوارم كه دانه ای هم بر خاك بفشانی
هرچند خرد بود باشد
و با روئيدنش همراه شوی
تا دريابي چقدر زندگي در يك درخت وجود دارد.

بعلاوه آرزومندم پول داشته باشی
زيرا در عمل به آن نيازمندی
و برای اينكه سالي يك بار
پولت را جلو رويت بگذاري و بگوئي : اين مال من است.

و در پايان ، اگر مرد باشی ، آرزومندم زن خوبی داشته باشی
واگر زنی ، شوهر خوبی داشته باشی
كه اگر فردا خسته باشيد ، يا پس فردا شادمان
باز هم از عشق حرف برانيد تا از نو بياغازيد .

اگر همه ی اينها كه گفتم فراهم شد
ديگر چيزی ندارم برايت آرزو كنم :) .
همه ش نصیبتون❤️
.
.
#عیدنوروز #عیدتون_مبارک #نویسنده #عشق #من #عکس #عکاسی #شعر #ویکتورهوگو
 • 🌸🌱 .
  .
  به نظر من بهترین آرزوها رو برای سال جدید ویکتور هوگو گفته:

  اول از همه برايت آرزومندم كه عاشق شوی
  و اگر هستی،كسی هم به تو عشق بورزد
  و اگر اينگونه نيست،تنهائيت كوتاه باشد
  و پس از تنهائيت ،نفرت از كسی نيابی.

  آرزومندم كه اينگونه پيش نيايد، اما اگر پيش آمد
  بدانی چگونه به دور از نااميدي زندگی كنی

  برايت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی
  ازجمله دوستان بد و ناپايدار
  برخی نادوست، و برخی دوستدار
  كه دست كم يكی در ميانشان
  بی ترديد مورد اعتمادت باشد.

  وچون زندگي بدين گونه است
  برايت آرزو مندم كه دشمن نيز داشته باشی
  نه كم و نه زياد ، درست به اندازه ،
  تا گاهی باورهايت را مورد پرسش قرار دهد
  كه دست كم يكی از آنها اعتراضش به حق باشد
  تا كه زياده به خودت مغرور نشوی .

  و نيز آرزومندم مفيد فايده باشی
  نه خيلي غير ضروری
  تا در لحظات سخت
  وقتی ديگر چيزی باقی نمانده است
  همين مفيد بودن كافی باشد تا تو را سر پا نگهدارد.

  همچنين ، برايت آرزومندم صبور باشی
  نه با كسانی كه اشتباهات كوچك ميكنند
  چون اين كار ساده ايست
  بلكه با كساني كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذير ميكنند
  و با كاربرد درست صبوري ات براي ديگران نمونه شوي .

  و اميدوارم اگر جوان هستي
  خيلي به تعجيل، رسيده نشوی
  و اگر رسيده ای، به جوان نمائی اصرار نوررزی
  و اگر پيری ، تسليم نااميدي نشوی
  چرا كه هر سنی خوشی خودش را دارد
  و لازم است بگذاريم در ما جريان يابند.

  اميدوارم حيوانی را نوازش كني
  به پرنده ای دانه بدهی ، و به آواز يك سهره گوش كنی
  وقتي كه آوای سحرگاهيش را سر مي دهد .

  چرا كه به اين طريق
  احساس زيبائی خواهي يافت ، به رايگان.
  اميدوارم كه دانه ای هم بر خاك بفشانی
  هرچند خرد بود باشد
  و با روئيدنش همراه شوی
  تا دريابي چقدر زندگي در يك درخت وجود دارد.

  بعلاوه آرزومندم پول داشته باشی
  زيرا در عمل به آن نيازمندی
  و برای اينكه سالي يك بار
  پولت را جلو رويت بگذاري و بگوئي : اين مال من است.

  و در پايان ، اگر مرد باشی ، آرزومندم زن خوبی داشته باشی
  واگر زنی ، شوهر خوبی داشته باشی
  كه اگر فردا خسته باشيد ، يا پس فردا شادمان
  باز هم از عشق حرف برانيد تا از نو بياغازيد .

  اگر همه ی اينها كه گفتم فراهم شد
  ديگر چيزی ندارم برايت آرزو كنم :) .
  همه ش نصیبتون❤️
  .
  .
  #عیدنوروز #عیدتون_مبارک #نویسنده #عشق #من #عکس #عکاسی #شعر #ویکتورهوگو
 • 2 0 1 minute ago
 • 📸
اینها مادران من اند،
در نبود پدر، محکم پشت و پناهم بوده اند.
اولی در قامت اسم مادر و دیگری در قوام فرزند بزرگ خانواده؛
مادرم، مادر مهربانم، مادری که یک سر و گردن از تمام آنچه در ذهن آدمیان هست فرا تر بوده و هست.
خواهرم، هم خواهر بوده و هم مادر، گاهی برادر و حتی پدر . . .
حاضر به تقسیم مهرشان با هیچ کسی نیستم، ما وقتی باهم بودیم، شما هیچکدام نبودید.
ما در نبود پدر باهم از مشکلات رد شدیم، با هم شادی کردیم، و باهم پل های شک و تردید را پشت سر نهادیم.
آنچه که ما باهم داریم و ساختیم، گاها در رویاهای خیلی ها هم تحقق پذیر نیست.
راستی مادرانم مرا ببخشید، اگر آنچه می خواستید نیستم، ولی میدانم که می دانید من بد نیستم، و میدانم که دوستم دارید؛
و می دانید دوستتان دارم.

پ.ن.۱: خواهرم میدانی فرق ما با دیگران در چیست؟ 
ما پدری داشتیم، که معنای واقعی مرد بود، قبل از آنکه هر مردی ادعای مرد بودن بکند، از دستش دادیم؛ قبل از آنکه دیگران توان درکش را داشته باشند، زندگی کردیم؛ قبل آنکه بفهمند زندگی چیست، لذت بردیم بی آنکه دیگران طعمش را بچشند، سر افرازیم قبل آنکه بتوانند بدان فکر کنند.
ما همیشه چیزهایی داشتیم و داریم که دهه ها بعد خیلی ها در رویاهایشان بدان فکر خواهند کرد.
ما زندگی خوبی داشتیم، و خواهیم داشت.
پ.ن.۲: آن صندلی خالی جای من است، کسی را در آن ننشانید.

#خانواده #مادر #خواهر #پدر #برادر
#خانه #روز_پدر #اتحاد #سیاه_سفید
#عکس #تجربه_گرایی #موبایگرافی
#åxamin #aminïsm
#family #mother #sister #father #brother
#home #photo #blackwhite #empirical #i
#instagram #mobilegraphy #photography
#art #ir_mobilegraphy #moobilegraphy_ir
 • 📸
  اینها مادران من اند،
  در نبود پدر، محکم پشت و پناهم بوده اند.
  اولی در قامت اسم مادر و دیگری در قوام فرزند بزرگ خانواده؛
  مادرم، مادر مهربانم، مادری که یک سر و گردن از تمام آنچه در ذهن آدمیان هست فرا تر بوده و هست.
  خواهرم، هم خواهر بوده و هم مادر، گاهی برادر و حتی پدر . . .
  حاضر به تقسیم مهرشان با هیچ کسی نیستم، ما وقتی باهم بودیم، شما هیچکدام نبودید.
  ما در نبود پدر باهم از مشکلات رد شدیم، با هم شادی کردیم، و باهم پل های شک و تردید را پشت سر نهادیم.
  آنچه که ما باهم داریم و ساختیم، گاها در رویاهای خیلی ها هم تحقق پذیر نیست.
  راستی مادرانم مرا ببخشید، اگر آنچه می خواستید نیستم، ولی میدانم که می دانید من بد نیستم، و میدانم که دوستم دارید؛
  و می دانید دوستتان دارم.

  پ.ن.۱: خواهرم میدانی فرق ما با دیگران در چیست؟
  ما پدری داشتیم، که معنای واقعی مرد بود، قبل از آنکه هر مردی ادعای مرد بودن بکند، از دستش دادیم؛ قبل از آنکه دیگران توان درکش را داشته باشند، زندگی کردیم؛ قبل آنکه بفهمند زندگی چیست، لذت بردیم بی آنکه دیگران طعمش را بچشند، سر افرازیم قبل آنکه بتوانند بدان فکر کنند.
  ما همیشه چیزهایی داشتیم و داریم که دهه ها بعد خیلی ها در رویاهایشان بدان فکر خواهند کرد.
  ما زندگی خوبی داشتیم، و خواهیم داشت.
  پ.ن.۲: آن صندلی خالی جای من است، کسی را در آن ننشانید.

  #خانواده #مادر #خواهر #پدر #برادر
  #خانه #روز_پدر #اتحاد #سیاه_سفید
  #عکس #تجربه_گرایی #موبایگرافی
  #åxamin #aminïsm
  #family #mother #sister #father #brother
  #home #photo #blackwhite #empirical #i
  #instagram #mobilegraphy #photography
  #art #ir_mobilegraphy #moobilegraphy_ir
 • 284 0 22 hours ago