#سیب_زمینی_اتیشی Instagram Photos & Videos

سیب_زمینی_اتیشی - 144 posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • روز دوم جنوب گردی برنامه هرمز داشتیم که با گروه گردشی خوب #همسفران با لیدری #مهدی_اسفندیاری همراه بودیم که از پایانه #حقانی با مبلغ ده هزار تومان راهی هرمز شدیم و حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان برد،
اماکن بکر و گردشی بسیار زیبایی داشت که بدلیل ازدیاد جمعیت کمی از آرامش تحت تاثیر قرار گرفته بود، اما نکته های جزیره هرمز که من تجربه کردم در ایام شلوغی قبل از سفر برای جا و وسیله نقلیه گردشی حتما هماهنگ کنین چراکه ممکن است هزینه سفرتون زیاد بشه و حتی ماشین یا موتور گیر نیارین اما از لحاظ امن بودن برای کمپ زدن مورد خاصی نیست چراکه همه بومی هستند.
برنامه ما شب مانی در هرمز در ساحل فرش بود.
از سیب زمینی ذغالیم که نگم براتون
البته که برادران وظیفه شناس نیروی انتظامی هم سیستم صوتیمون رو ضبط کردن همینجا کمال تشکر رو دارم 🙍🙍🙏🙏باشد که رستگار شویم...
#هرمز #الهه_نمک #خاک_سرخ #قلعه_پرتغالیها #سیب_زمینی_اتیشی #دره_مجسمه_ها #ساحل_فرش
 • روز دوم جنوب گردی برنامه هرمز داشتیم که با گروه گردشی خوب #همسفران با لیدری #مهدی_اسفندیاری همراه بودیم که از پایانه #حقانی با مبلغ ده هزار تومان راهی هرمز شدیم و حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه زمان برد،
  اماکن بکر و گردشی بسیار زیبایی داشت که بدلیل ازدیاد جمعیت کمی از آرامش تحت تاثیر قرار گرفته بود، اما نکته های جزیره هرمز که من تجربه کردم در ایام شلوغی قبل از سفر برای جا و وسیله نقلیه گردشی حتما هماهنگ کنین چراکه ممکن است هزینه سفرتون زیاد بشه و حتی ماشین یا موتور گیر نیارین اما از لحاظ امن بودن برای کمپ زدن مورد خاصی نیست چراکه همه بومی هستند.
  برنامه ما شب مانی در هرمز در ساحل فرش بود.
  از سیب زمینی ذغالیم که نگم براتون
  البته که برادران وظیفه شناس نیروی انتظامی هم سیستم صوتیمون رو ضبط کردن همینجا کمال تشکر رو دارم 🙍🙍🙏🙏باشد که رستگار شویم...
  #هرمز #الهه_نمک #خاک_سرخ #قلعه_پرتغالیها #سیب_زمینی_اتیشی #دره_مجسمه_ها #ساحل_فرش
 • 156 4 14 February, 2019